Styret

Styreleder: Per-Otto Simonsen 91 71 32 20
Nestleder: Mads Willumstad 94 79 14 42
Kasserer: Sølve Johnsen 48 84 76 12
Sekretær: Karl-Gunnar Ellefsen 99 32 04 92
Styremedlem: Morten Vatne 91 74 94 74
Styremedlem: Rune Fone 90 98 69 83
Styremedlem: Filip Simonsen 97 68 35 81